רישום לנווט הרגשות


מדוע להירשם? רישום לאתר יאפשר לך לקבל שירות אישי הכולל: סקירה חוזרת על נושאים שקראת בעבר, תקבל לאימייל את התכנים שקראת, תקבל גישה מהירה לתכנים בפעם הבאה שתכנס לאתר ובעתיד אף אפשרויות מגוונות נוספות. על מנת להירשם יש להקליד מינימום פרטים.
שם משתמש (כינוי):
סיסמה:
אימות סיסמה:
מין:
שנת לידה:
דואר אלקטרוני:

תנאי שימוש באתר  "נווט הרגשות" 

ברוכים הבאים לאתר של Emotional Navigator, (להלן: "נווט הרגשות" או "האתר") 

האתר הינו בבעלות, בניהול ובשליטה בלעדיים של יחד, יעוץ חזון דינמיקה בע"מ (להלן: "יחד").  

האתר מהווה מדריך ייחודי בתחום הרגשי, והוא נועד לסייע בזיהוי קשיים רגשיים ובאיתור דרכים להפחתתם באמצעות הספקת מידע ממוקד ואפקטיבי. באמצעות האתר ניתן אף לקיים פורומי תקשורת ("קהילה באתר"). 

המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי ו/או רפואי ו/או כל גורם מוסמך אחר בתחום. 

"יחד" אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר "נווט הרגשות".  

תנאי השימוש באתר

 

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים, כפוף לתנאי השימוש שלהלן.  

תנאי השימוש הינם הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין "יחד".  

 

אנא קרא את תנאי השימוש באתר שלהלן בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך המלאים לאמור בהם. 

אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אל תמשיך בשימוש באתר בכלל, והימנע בפרט ממילוי פרטיך האישיים והקלקה על ה"אישור".  הקשה על "אישור" הינה ביטוי מלא ומוחלט של קבלת כל האמור בתנאי השימוש על ידיך.

 

"יחד" רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. 

השימוש ברוב חלקי האתר מותנה בתשלום, קבלת שם משתמש וסיסמה והזנת פרטים שונים, בהתאם למפורט בתנאי השימוש שלהלן.

 

לאחר עיון בתנאי שימוש אלה, יש לאשר את קבלתם על מנת להמשיך לטופס מילוי פרטי מנוי חדש. 

ביטול – יחזיר את המשתמש לעמוד הבית של האתר הפתוח לכל המבקרים ללא תשלום.

 

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, בין אם בתשלום ובין אם לאו, מהווה הסכמת המבקר לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המבקר כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען מבקריו, והם מתייחסים לכל האתר על כל המדורים והמידע המצוי בו.

 

למען הסר ספק, תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר היו קישוריות (links ) לאתרים אחרים. "יחד" אינו אחראי למידע המצוי באיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות.

 

תוכן האתר

 

המידע באתר מובא כמות שהוא (as is ) ואין אפשרות לערכו ולהתאימו לכל מבקר בנפרד.

 

"יחד" תעשה, ככל שניתן, סינון על מנת שהקישורים יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר. עם זאת, "יחד" אינה  אחראית לשינויים שייעשו באתרים המקושרים או לאתרים שהמידע בהם אינו הולם או פוגע במי מהמבקרים.

 

אם תופנה תשומת הלב של "יחד" לכך שהמידע או תוכן המצוי באתר או באתר המקושר לאתר אינו הולם או פוגע ברגשות מי מהמבקרים, תבדוק "יחד" את התלונה, ובמידת הצורך תעשה כל שביכולתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או למנוע את הפגיעה.

 

"יחד" לא תהיה אחראית לשום נזק – ישיר או עקיף – כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על המידע המופיע באתרים המקושרים שאליהם יגיע המבקר באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינקדס הקישורים.

 

קניין רוחני

 

"יחד" הינה בעלת זכויות יוצרים באתר, לרבות בעיצוב האתר, בתוכנת האתר, ובכלל זה בכל היישומים, הקבצים הגרפיים, הקבצים הקוליים והטקסטים (להלן: "החומר"). כל שימוש בלתי מורשה בחומר הינו הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת.

השימוש במידע שבאתר הוא למטרה אישית ופרטית בלבד. 

כל העתקה ו/או הפצה ו/או הצגה בפומבי ו/או העברה לצד ג' ו/או כל שימוש אחר הנעשה בחומר המוגן בזכויות יוצרים המצוי באתר בכל צורה ואופן שהוא שלא למטרה פרטית ואישית בלבד, בכלל זה הדפסה ו/או כקובץ מחשב ו/או בכל אמצעי אחר, מהווה הפרת זכות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים, 1911 ועבירה על פי פקודת זכות יוצרים. 

הגנת הפרטיות 

המבקרים באתר יידרשו למלא את פרטיהם האישיים, כגון שמם, מינם, שנת לידתם, כתובת הדואר האלקטרוני שלהם וכד' על מנת לרכוש מנוי לאתר. "יחד" מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוק. 

"יחד" מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין. עם זאת, במידה שחשיפת הפרטים תידרש על-ידי גוף ממשלתי הפועל לפי דין או על-פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד "יחד" ו/או "נווט הרגשות", תחשוף "יחד" את הפרטים האישיים שנמסרו על-ידי המבקר תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות. 

אחריות

 

מבקרי האתר והמשתמשים בו מקבלים על עצמם את מלוא האחריות והסיכון של שימוש באתר ובאינטרנט. "יחד", עובדיה, מנהליה ו/או ספקי המידע שמצוי באתר אינם אחראים בשום אופן, במפורש ו/או במרומז, למידע שיתקבל באמצעות האתר מגורמים ו/או מאתרי אינטרנט אחרים שאליהם הגיע המבקר באמצעות הקישוריות שבאתר ו/או מרשת האינטרנט בכלל, וכן לא תהא "יחד" אחראית לשימוש ו/או הסתמכות של מבקרים על מידע זה.

 

"יחד" לא תישא באחריות בגין מידע המועבר באתר "נווט הרגשות" על-ידי מבקרים באתר.

 

"יחד" אינה מתחייבת כלפי מבקרים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת, או לכך שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל האתר "נווט הרגשות" ובין אם בגלל גורם אחר.

 

הורדת חומר ו/או מידע מהאתר אל המחשב האישי של המבקר ו/או אל כל מכשיר קצה אחר, הינה באחריותו הבלעדית של המבקר, על פי שיקול דעתו, ותוך אחריותו ללקיחת סיכון עבור כל נזק למערכת המחשב שלו ו/או מכשיר הקצה ו/או לכל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.

 

"יחד" אינה אחראית לנזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או לכל נזק שהוא, ובכלל זה, וללא הגבלה, נזקי אובדן שימוש, נתונים או רווחים, הקשורים  באופן כלשהו או הנובעים כתוצאה מהשימוש או מהביצועים של האתר  "נווט הרגשות", מעיכוב או מאי יכולת להשתמש בשירותי "נווט הרגשות".

 

"יחד" לא תישא באחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בפרסום. במידה שתיעשה עסקה בין מבקר באתר לבין הגוף המפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עיסקה זו תהיה בין הצדדים לעיסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של "יחד".

 

התחייבויות מבקרים באתר

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהלן, המבקרים באתר מתחייבים:

 

  1. לא להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג', לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צד ג' כלשהו.
  2. לא להפיץ ולפרסם מידע או חומר בלתי הולם, גס, פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, משמיץ, מגונה, מאיים, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד לביצוע עבירות (פליליות או אזרחיות), וכן כל חומר בלתי חוקי ו/או שיש בו משום הפרה של זכויות של צדדים שלישיים.
  3. לא להעביר חומר המכיל "וירוסים" ו/או כל חומר אחר שהינו מזיק למערכות מחשב.
  4. לא להטריד משתמשים אחרים באתר בכל דרך שהיא.
  5. לא להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש באתר.
  6. לא להפריע לשימוש ו/או להנאתו של כל משתמש אחר באתר.

 

רכישת מנוי לאתר

 

שימוש במרבית שירותי האתר כרוך בתשלום.

 

בעת רכישת המנוי נדרשים המבקרים למסור פרטים אישיים, כגון: שם, מין, שנת לידה, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. המבקרים מתחייבים שלא למסור פרטים כוזבים ביחס לזהותם ו/או כל פרטים אישיים שאינם נכונים, ו/או להטעות אחרים לעניין זהותם ו/או לכלול פרטים שאינם אמיתיים או שאין להם זכויות בהם.

 

המנוי הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

 

המנוי מקנה אך ורק זכות שימוש לא בלעדית בשירותי האתר לצרכים אישיים ולא מסחריים. למען הסק ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות לבעל המנוי שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר ובשירותים שהוא מספק.

 

המנוי לאתר הוא על בסיס חודשי. מבקר שירצה לרכוש מנוי לאתר יכול לעשות כן בשלוש דרכים:

 

1.                   רכישת מנוי שנתי במחיר מיוחד. התשלום ייגבה מדי חודש, במשך 12 חודשים מינימום, באמצעות כרטיס אשראי.

 

2.                   רכישת מנוי חצי שנתי במחיר מיוחד. המחיר ייגבה מדי חודש, במשך 6 חודשים מינימום, באמצעות כרטיס אשראי.

 

3.                   רכישת מנוי חודשי. התשלום ייגבה באמצעות כרטיס אשראי.

 

"יחד" רשאית לשנות את תעריפי המנוי על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

המבקר מסכים ומאשר בעת הצטרפותו ומתן פרטי כרטיס האשראי שברשותו לאתר לחייב את כרטיסו מדי חודש בדמי המנוי שיוסכמו מבלי לקבל את אישור בעל המנוי מראש מדי חודש בחודשו.

 

עם רכישת המנוי, יקבל בעל המנוי שם משתמש וסיסמא. בעל המנוי יהיה זכאי לעשות שימוש בשם המשתמש והסיסמא שניתנו לו עד לסוף תקופת המנוי מכל סיבה שהיא.

 

בעל המנוי יהיה רשאי לבטל את המנוי בכל עת בכפוף לאמור להלן:

 

בעל מנוי שיבטל את המנוי לפני תום תקופת המינימום (אופציה 1 ו/או 2 לעיל) יחויב במחיר המלא עבור כל חודש שהשתמש באתר.

 

יובהר, במקרה ש"יחד" תפסיק את פעילותו של אתר "נווט הרגשות" – היא תפסיק לגבות את דמי המנוי.

 

במידה שפעילות האתר תיפסק לפני תום תקופת המנוי, מצהיר ומסכים בעל המנוי שלא תהיה לו שום דרישה ו/או טענה כלפי "יחד" מלבד הפרש דמי המנוי החודשיים לתקופה עבורה נרכש המנוי החודשי והאתר "נווט הרגשות" כבר לא פעל.

 

בעל המנוי מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על-פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכש המנוי הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

 

"יחד" רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או המידע הנמצא בו. "יחד" רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 

"יחד" רשאית לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת.

 

דין ומקום שיפוט

 

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.

 

כותרות הסעיפים של הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות האמור לעיל.

 
Emotional Navigator for iphone
Patent Pending. Copyright© 2003 by Yachad consulting, vision, dynamic Ltd. All rights reserved