מקורותנושאיםתגובותהודעה אחרונה
חווית כשלון אישי 10 28/07, 13:39
ע"י שלווה
אובדן של משאלה שלא התגשמה 00
אכזבה מאדם קרוב 00
תסכול בחיי היום יום 00

Emotional Navigator for iphone
Patent Pending. Copyright© 2003 by Yachad consulting, vision, dynamic Ltd. All rights reserved